Skip to content
Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sari Beauty

1. Aanbetaling

1a. U boekt uw afspraak online via de website www.beauty-by-sari.salonized.com. Er dient voor elke behandeling een aanbetaling verricht te worden. Deze dient direct bij het plannen van de afspraak online te worden voldaan. Bij het ontbreken van de aanbetaling behoudt Sari Beauty zich het recht om de afspraak te annuleren zonder de klant hier van op de hoogte te stellen.

1b. Afspraken kunnen enkel 24 uur van te voren afgezegd of verplaatst worden. Hierbij heeft de klant het recht zijn/haar afspraak kosteloos te verplaatsen. De aanbetaling wordt dan automatisch meegenomen naar de nieuwe afspraak.

1c. In gevallen van annulering/verplaatsingen van afspraken waarbij de afspraak binnen 24 uur plaats vindt, wordt de aanbetaling ingehouden en dient de klant voor een nieuwe afspraak wederom een aanbetaling te verrichten.

1d. U verliest uw aanbetaling indien:

  • u niet binnen 24 uur uw afspraak annuleert;
  • u niet op tijd bent op uw afspraak en daardoor uw afspraak niet door kan gaan: u dient daarna een nieuwe afspraak te boeken en opnieuw een aanbetaling te verrichten;
  • u niet op komt dagen op uw afspraak.
  • er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt.

2. Kosten

2a. Het gehele bedrag van de behandeling wordt in rekening gebracht indien u; zonder een geldig reden niet op komt dagen op uw afspraak of; als uw afspraak niet door kan gaan door te laat komen of; als u uw afspraak niet op tijd annuleert. Indien de rekening open blijft heeft Sari Beauty het recht om een incassobureau de opdracht te geven uw rekening voldaan te krijgen. Tevens behoudt Sari Beauty het recht om u in de toekomst te weigeren als klant.

3. Afspraak wijzigen of annuleren

3a. Afspraken kunnen gewijzigd/geannuleerd worden via WhatsApp, Instagram Direct Message, telefonisch en E-mail.

3b. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat ik het bericht van de annulering/wijziging op tijd heb ontvangen.

4. Te laat

4a. Indien u merkt dat uw aankomsttijd later zal zijn dan gepland, bel of app Sari Beauty direct. Indien u later dan 15 minuten bent, wordt de aanbetaling ingehouden en dient u een nieuwe afspraak in te boeken. U bent in dit geval uw aanbetaling kwijt. Indien je gebeld hebt om aan te geven dat u wat later bent, kan Sari Beauty wellicht uw plek nog gereserveerd houden.

5. Overmacht

5a. In gevallen van overmacht wordt de afspraak kosteloos verschoven. Bij overmacht wordt er gevraagd een document mee te leveren waaruit blijkt dat u inderdaad niet kon verschijnen op uw afspraak.

6. Zwangerschap en diabetes

6a. Indien u zwanger blijkt te zijn kunt u uw afspraak kosteloos binnen 24 uur voor de afspraak verplaatsen. Uw aanbetaling wordt gereserveerd totdat u zo ver bent dat de behandeling plaats kan vinden. Uw aanbetaling wordt niet teruggestort. Ook als u pas op de dag van de behandeling vermeldt dat u zwanger bent, wordt uw aanbetaling niet teruggestort. Uw 2e behandeling vervalt indien u na uw eerste behandeling zwanger blijkt te zijn. U valt daarna onder de Touch Up behandeling.

6b. Indien u diabetes heeft, kunt u alleen behandeld worden met een doktersverklaring. U dient namelijk 24 uur voor de behandeling te stoppen met insuline. Indien u zonder een doktersverklaring komt opdagen bent u uw aanbetaling kwijt.

7. Oude PMU

7a. Indien klant een oude PMU heeft, dient de klant dit minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven door middel van het versturen van foto’s.

7b. Klanten met oude PMU die alsnog een afspraak boeken zonder dit vooraf aan te geven worden in sommige gevallen niet behandeld. Indien de behandeling niet door kan gaan, wordt de aanbetaling ingehouden.

8. Verwachtingen

8a. Klanten die zwanger zijn of diabetes patiënten zonder een doktersverklaring worden niet behandeld. Tijdens het voortekenen wordt de vorm bepaald. Let op dat dit het eindresultaat minder hard zal zijn dan de uitlijningen bij de voortekening.

8b. Nadat u akkoord heeft gegeven na het voortekenen zal de artiest van start gaan met het pigmenteren. Het uiteindelijke resultaat zal pas na 6-8 weken zichtbaar zijn. De kleur zal licht vervagen en zal bij de nabehandeling bijgewerkt worden.

8c. De nabehandeling dient 6-8 weken na de 1e behandeling plaats te vinden. Mocht de nabehandeling na 8 weken na de 1e behandeling plaatsvinden, vervalt de prijs voor de nabehandeling. U valt dan onder de Touch Up behandelingen en dient u wat meer te betalen. Ook zal de nabehandeling niet eerder plaats vinden dan 6 weken.

8d. Het is van belang dat u uw eigen verantwoordelijkheid neemt om de nazorginstructies die u na verloop van de afspraak meekrijgt, op te volgen. De artiest herkent de verandering van pigment door invloeden van slechte verzorging, water en zoncontact.

8e. Sari Beauty streeft naar perfectie. Bijna geen enkele gezicht is symmetrisch en is het doel om harmonie te creëren. U dient er rekening mee te houden dat er millimeters afgeweken kan worden om zo harmonie in uw gezicht te creëren.

9. Ontevredenheid

Indien u ontevreden bent over het resultaat dan zal dit met u worden besproken. Mocht u ontevreden zijn over de vorm dan zal er met u besproken worden wat de mogelijkheden zijn om dit zoveel mogelijk bij te werken. U bent immers akkoord gegaan met de vorm vooraf de behandeling. Bent u echter zelf van mening dat u toch een andere vorm of kleur had willen hebben indien de vorm niet gewenst is dan zal dit voor u gecorrigeerd worden. Bent u van gedachte veranderd en wilt u een andere vorm en/of kleur dan zijn de bijkomende kosten voor u. In geval van ontevredenheid, verwachten wij dat u dit kenbaar maakt binnen 10 weken na de behandeling. Houd er rekening mee dat er minimaal 6 weken na de behandeling tussen moet zitten totdat er een correctie kan plaatsvinden.

10. Resultaat veranderd.

De techniek van PMU wordt bij iedere klant op dezelfde wijze toegepast. Elk huid is anders, waardoor het pigment soms minder goed wordt opgepakt in de huid. Daar heeft de artiest gen invloed op. Techniek zal hierop worden aangepast om alsnog het gewenste resultaat te behalen. In zeldzame gevallen lukt het niet en verliest de huid het pigment gedeeltelijk of volledig. Daarom bestaat de 2e behandeling om alles bij te werken. Het kan voorkomen dat een eventueel 3e behandeling benodigd is om het gewenste resultaat te kunnen behalen. Daar komen extra kosten bij. De artiest heeft namelijk geen invloed op hoe de huid reageert op het pigment.


11. Fillers en botox

Indien u fillers en/of botox heeft rondom de wenkbrauwen en/of lippen kunt u gewoon behandeld worden. Advies is om 2 weken na de laatste fillers en/of botox behandeling uw afspraak plaats te laten vinden.

12. Weigeren klant

Sari Beauty behoudt het recht om klanten te weigeren wanneer er bij de intake wordt gerealiseerd dat wat de klant wilt niet kan worden uitgevoerd.