Skip to content
Menu

Onze kernwaarden

2toDrive

Onze kernwaarden zijn:

VEILIGHEID: 

De belangrijkste aspecten om jezelf te ontwikkelen zijn:

  • je veilig voelen
  • de ruimte hebben om jezelf te zijn

Het is voor ons belangrijk dat de kinderen zichzelf mogen zijn, dat ze zich gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze erbij horen. Belangrijk zijn daarbij duidelijke waarden en normen en regels. Hierdoor wordt een duidelijk kader geschapen waarbinnen kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen tot jongvolwassenen.

RESPECT:

Respect betekent voor ons dat je de ander in zijn waarde laat, maar ook in zijn anders-zijn. Om respect te ontvangen moet je dat geven.

Respect betekent ook eerlijk zijn tegen elkaar. Het brengt rust, door duidelijk te zijn in afspraken en ze na te komen.

ZELFSTANDIGHEID:

De kinderen zoveel mogelijk zelfstandig laten functioneren en meehelpen met de dagelijkse huishoudelijke taken. Hierdoor leren ze zichzelf kennen en ontwikkelen ze zelfrespect. Ook leren ze zichzelf te vertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel te herkennen.

BETROKKENHEID:

We zijn betrokken bij de kinderen. Wij stimuleren ze om een gezonde leefstijl te hebben met daarin veel ruimte voor sport, spel en beweging. Wat we hiermee willen bereiken is dat iedereen in beweging komt en grenzen leert verleggen.

Daarnaast praten we met de kinderen over hun schoolresultaten, maar ook wat er op school gebeurt, de interactie met hun vrienden en vriendinnen.

2toDrive